geluk

Wil jij weten hoe geluk werkt of zelf gelukkig(er) worden? Lees ons winterthema over GELUK met tips van vooraanstaande onderzoekers:

Eén van de woorden van 2015 was ‘gelukzoekers’. Veelal kwam het negatief in de media. Maar we zijn allemaal gelukszoekers! Alle mensen streven van nature geluk na, zeggen onderzoekers. Geluk bepaal je grotendeels zelf, maar is (helaas) vluchtig en het went snel. Geluk is geen momentopname maar een proces waaraan je zelf kunt én moet werken. Voor wie geluk al te fanatiek najaagt, wordt het moeilijker bereikbaar en ligt eenzaamheid op de loer.

Geluksgevoel is per mens verschillend. Leeftijd en sekse blijken niets uit te maken, intelligentie slechts een beetje. Volgens de hoogleraren Ap Dijksterhuis en Sonja Lyubomirsky, die hier onderzoek naar doen, worden we vaak gelukkiger van de acceptatie van negatieve emoties dan van het nastreven van geluk.

De verschillen tussen mensen blijken ongeveer voor de helft genetisch vast te liggen. Circa tien procent ligt aan omstandigheden waar je zelf geen invloed op hebt. Echter, maar liefst 40% (veertig procent!), van ons geluk wordt bepaald door wat we zelf doen en hoe we denken!

De sleutel om gelukkiger te worden is volgens deze onderzoekers zelfkennis:

 • Bezinning (kijk naar wat je hebt en vind uit waarop je invloed hebt)
 • Kwaliteiten en talenten benutten (en voorafgaand ontdekken welke je precies bezit)
 • Bewuste keuzes maken (of al het benoemen en bespreekbaar maken wat je denkt, voelt en wilt tot actiegerichtheid, zoals prioritering, minder aantrekkelijke taken overdragen of rouleren, enz.)
 • Oppassen voor je eigen valkuilen (zoals in oud gedrag terugvallen)

Dit geldt zowel voor je privésituatie als voor je werksituatie.

Een vervorming die meespeelt is dat onze kijk op geluk wordt gehinderd doordat onze hersens ons in het heden gevangen houden. De meeste mensen blijken namelijk bijzonder slecht in staat te voorspellen waarvan ze gelukkig worden. Net als ons geheugen zich vaak vergist als we terugkijken, zo speelt onze verbeelding ons parten als we vooruit kijken en we proberen onze toekomst voor te stellen. Gevolg is dat we vaak de afloop van een ervaring beter onthouden dan de ervaring zelf en dat we onszelf bij geluk, maar ook b.v. bij tegenslagen, steeds weer voor de gek houden.

Enkele praktische tips die verschillende onderzoekers geven om gelukkiger te worden:

 1. Breng tijd door met en ben aardig voor anderen
 2. Koop liever ervaringen dan spullen (omdat ervaringen minder gemakkelijker zijn te vergelijken dan spullen en omdat je sneller aan spullen went)
 3. Maak juist van kleine ongemakken een project, tob niet en pak vooral deze aan
 4. Doe één ding tegelijk
 5. Sleur betekent niet dat je weg moet gaan maar bestrijdt de verveling door nieuwe verrassende dingen te zoeken en te gaan doen
 6. Houd je niet te veel met je eigen geluk bezig, beperk jezelf in dit streven
 7. Bedenk dat het beste nog moet komen
 8. Evalueer elke avond welke twee of drie dingen goed zijn gegaan die dag

Wil je meer weten over geluk? Dan zijn dit twee interessante Nederlandstalige boeken van toonaangevende ‘geluks’ wetenschappers:

boek 1      boek op naar geluk
‘De maakbaarheid van het geluk – een wetenschappelijke benadering voor een gelukkig leven’ van Sonja Lyubomirsky
‘Op naar geluk – de psychologie van een fijn leven’ van Ap Dijksterhuis