RENAISSANCE

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Where art empowers leadership

 

Wereld in transitie zoekt bezielde leider

RENAISSANCE is een leadership journey met een unieke insteek: bezieling vanuit de kracht van kunstenaars en musici, begeleid door de bewezen, pragmatische aanpak van leiderschap experts.

RENAISSANCE is een laboratorium voor cross-disciplinaire leiders met oog voor een betere wereld, vanuit de impact van hun organisatie.

Transitie begint bij inspirerend leiderschap

In onze cognitieve wereld focussen we vooral op feiten, cijfers en tastbare zaken. Terwijl de leiders van de toekomst weten: als we er morgen als organisatie nog steeds toe willen doen, gaat het om bezieling. Antoine de Saint-Exupéry zei het al: “Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen naar de enorme eindeloze zee”. Als leider is het onze taak om de mensen met wie we werken, te inspireren, ruimte te geven en te motiveren om te gaan bijdragen, in plaats van te leveren wat er van hen wordt verwacht. Groei en blijvende verandering kan alleen worden ingezet als dit vanuit de bezieling wordt benaderd. Maar alleen bezieling is niet genoeg. Doorvoelde bezieling vraagt ook een concrete vertaalslag naar daadkracht, actie en resultaten. Dat is de essentie van RENAISSANCE.

Kunst en cultuur: inspiratiebron, bezieling en confrontatie

In dit programma inspireren befaamde professionals en gevestigde namen uit de muziek, filosofie, beeldende kunst, architectuur, dans, en theater onze deelnemers en hun organisaties vanuit veelzijdige perspectieven: ze kijken naar de creatieve en vrije leider, naar zijn huidige en toekomstige rol als leider en naar zijn impact binnen zijn organisatie en daarbuiten. Ze kijken vanuit een totaal anders perspectief en stellen ‘waarom’-vragen die in de huidige organisatie al lang niet meer worden gesteld.

Leadership journey met alle ruimte voor experimenteren

RENAISSANCE is een journey; een doorlopend reflectieproces verspreid over één jaar. Het programma biedt een experimentele ruimte, want deelnemers worden uitgedaagd om vanuit nieuwe opgedane inzichten te experimenteren, te doen en ideeën om te zetten in actie. Zij betrekken hun organisatie en werken aan (organisatie-) wicked issues gedurende vier meerdaagse sessies (labs) met tussendoor ontmoetingen, events en experimenten, om zodoende inspiratie op te doen en concreet bij te dragen aan de oplossingen voor deze wicked issues.

 

Veelzijdigheid en gelijkgestemden

RENAISSANCE omvat een individuele ontdekkingsreis en een hechte onderlinge verbinding. Deelnemers leren elkaar echt kennen in hun doen en laten; ze verrijken elkaar en vormen een sterk verbonden genootschap. De kracht van de groep zit in de diversiteit aan sectoren, organisaties, kennis en ervaring en persoonlijkheden en in de eenheid: gelijkgezinde grootdenkers en daadkrachtige wereldveranderaars. Aan dit programma nemen universitair geschoolde deelnemers deel, die inmiddels een mooie staat van verdienste hebben, maar nu verlangen naar vernieuwing en bezieling vanuit een professionele en maatschappelijke rol.

Wat anderen vinden

Binnenkort volgen hier referenties hoe het programma RENAISSANCE is ervaren

Geen training maar een diepgaand persoonlijk verandertraject – doen in plaats van praten!

Ervaar wat een kunst en cultuur geïnspireerde journey met je doet

RENAISSANCE community
RENAISSANCE is ook een bezielings- en innovatie platform die haar alumni, partners en stakeholders verbindt in een netwerk van leiders en organisaties die met elkaar hun wereld echt willen blijven vernieuwen vanuit betekenisvolle bijdrage. Met elkaar geven we met bijvoorbeeld events, dîner- pensants en andere ontmoetingen vorm en inhoud aan de Community.

 

De impact van RENAISSANCE
Waar anderen spreken over rendement, spreken wij liever over impact. Want Renaissance brengt op zielsniveau zaken in beweging. En daarom weten we dat RENAISSANCE blijvende impact teweegbrengt op het gebied van:

  • Een nieuwe mindset, een andere manier van ‘kijken, denken & acteren’ in de wereld, in organisaties, sectoren en teams die transformationeel leiderschap nodig hebben
  • De individuele bezieling, de onderlinge inspiratie en daarmee de versterking van persoonlijk Leiderschap
  • De –soms – ongekende kracht van de kwetsbare mens, die werkt aan een hoger doel omdat het diepste wezen wordt geraakt
  • De kruisbestuiving tussen deelnemers en hun organisaties
  • Een nieuwe infrastructuur en denkraam binnen en tussen organisaties met directe spin-off (de kracht van een hechte community)
  • De employability van future leaders.

 

Waarom metropoolregio Den Haag-Rotterdam-Utrecht?
Wij geloven erin dat door fysiek dichtbij elkaar in de buurt te zijn, we onze digitale wereld versterken en door deze focus komen kruisbestuiving en individuele krachten binnen handbereik. De metropoolregio Den Haag-Rotterdam-Utrecht is talrijk aan organisaties en instellingen, en daarmee ook aan (toekomstige) getalenteerde leiders die ambitie hebben en het potentieel bezitten om deze te realiseren.

 

Begeleiding
De oprichters van RENAISSANCE zijn Agnès Kusters & André Heuvelman.

Agnès, voormalig bestuurder bij multinationals, oprichter van VisieScope en fellow van INSEAD begeleidt sinds 15 jaar organisaties in hun leadership journeys. “Wil je een betere wereld, begin bij jezelf: ga weer spelen, wees vrij, ga voor je ideaal en zorg dat je ertoe doet”.

André, voormalig solotrompettist van het Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Nederlands Blazers Ensemble, keynote speaker, innovator, creator en changemaker. “Renaissance, wedergeboorte zonder normen, aannames of rollen. De pure leider in zijn of haar meest artistieke vorm, de kunstenaar van het eigen leven”.

Wat ze bindt is hun eigen persoonlijk verhaal en een gedeelde ambitie:
bijdragen aan een betere wereld door mensen helpen vrijer, creatiever en duurzaam bezield te worden; ze hun eigen podium laten ervaren waardoor ‘leveren’ plaats maakt voor ‘bijdragen’. Zij werken samen met erkende deskundigen en wetenschappers, artiesten en kunstenaars, mensen die voor alles een echt verhaal hebben, leiders met een voorbeeldrol.
Meer weten over RENAISSANCE? Bel 070 – 385 02 78 of mail naar renaissance@visiescope.com

 

Praktisch

   • Per groep maximaal 12 deelnemers uit minimaal 6 verschillende organisaties in de metropool regio Den Haag-Rotterdam-Utrecht
   • Vier labs (sessies) van 2,5 dagen verspreid over 1 jaar
   • Tussendoorexploratie, experimenten en eventss
   • All-in tijdinvestering
   • 1 à 1,5 dag per maand

 

Data & investering

Neem voor data en investering contact met ons op.

Wil je je eigen RENAISSANCE groep samenstellen? Overleg met ons de startdatum en de gewenste dagen.

In veel gevallen betaalt de werkgever deze kosten in het kader van opleidingen.  CONTACT