“And as we let our own light shine, we unconsciously give other people permission to do the same”
Toegeschreven aan Nelson Mandela

In de bijbel komt een intrigerende gelijkenis voor. De landheer die drie knechten vijf, twee en één zilverlingen meegeeft als hij op reis gaat. Bij terugkomst inspecteert hij wat de knechten met hun zilverlingen hebben gedaan. De vijf zijn er tien geworden. De twee zijn er vier geworden. De één is er één gebleven, want uit risicomijdend gedrag begraven geweest. De eersten worden geprezen en de laatste wordt gelaakt. Je moet dus iets doen met wat je hebt.

Intrigerend dat ‘talent’ etymologisch teruggaat tot de vindplaats in het Evangelie van Mattheüs. Talent is zowel de geldsom of munteenheid als de natuurlijke aanleg. De instructie is woekeren met je talent. Anders gezegd: Het gaat erom in het leven je talent te ontwikkelen, verder te brengen wat je hebt meegekregen

Wat is talent?

Er zijn talloze slechte, goede, uitmuntende en verbijsterend goede boeken geschreven over talent. Ergens weten we dat het er in ons leven om gaat dát te ontwikkelen wat er in ons leeft. Van de onderstaande karakteristieken zijn de eerste twee onmisbare ingrediënten van wat talent is De derde kun je er aan toevoegen:

  1. Wat vanzelf gaat, wat je makkelijk afgaat;
  2. Waarvoor je warm loopt, wat je energie geeft;
  3. Wat tot een resultaat of succes leidt.

Talent is overigens niet hetzelfde als je kwaliteiten. En het heeft al helemaal niets met expertises of vaardigheden te maken. Die kun je zien als afgeleiden van talent in actie.

Ontdekken

In grote lijnen zijn er twee perspectieven om je talent te onderzoeken: top-down en bottom-up. Met de eerste doelen we op erkende testen die je (professionele) talent in kaart brengen. Met het tweede: zelfonderzoek gedurende een bepaalde periode. Deze laatste, dus de ‘bottom-up’ aanpak kent verschillende versies. Degene die wij hier schetsen, is gebaseerd op het werk van een aantal gerenommeerde talentonderzoekers, waaronder Marcus Buckingham. Je monitort jezelf gedurende bijvoorbeeld een maand, brengt de grotere taken en activiteiten in kaart, en noteert daarbij of je er:

  • naar uitkeek die taken uit te voeren
  • de tijd vergat tijdens die activiteiten
  • je sterk voelde gedurende en na de taak
  • het een of andere resultaat boekte

Als er activiteiten(clusters) bij zijn waar alle vier deze observaties opgeld doen, weet je bijna zeker dat er hier sprake is van een talent. Het is wel een tijdrovende en intensieve manier van je talent onderzoeken.

De ‘top-down’ aanpak is één van de gerenommeerde talententesten uit te voeren. Een betaalde van de Gallup Organization (versie 1 van Marcus Buckingham of versie 2 van Tom Rath) of een gratis test van Hiemstra, Linley, Seligman & Peterson. Het nadeel van een open test, is dat je politiek correcte antwoorden geeft. De strengthsfinder van Rath of Buckingham is minder tot niet manipuleerbaar. En bovendien is die test meer dan 15 miljoen keer uitgevoerd in de wereld. Een kanttekening hierbij is dat alle testen vooral naar intellectuele, emotionele en sociale sterke punten kijken, en niet of nauwelijks naar fysieke aspecten bijvoorbeeld.

Tot slot, we hebben een heel mensenleven om ons talent te ontdekken, te ontwikkelen en  tot uiting te brengen. Of zoals Friedrich Nietzsche het ziet: Om een druif en een talent te laten rijpen zijn zowel regenachtige als zonnige dagen nodig.

 

 

 

Michel Winkler – VisieScope